Lỗi 1324: Đường dẫn? Windows hoặc ổ đĩa không hợp lệ. Vui lòng nhập lại. là do

đến một cài đặt bị hỏng. Để fix error 1324 bạn sẽ cần phải gỡ bỏ / gỡ cài đặt cài đặt bị hỏng. Cách dễ nhất để làm điều đó là tải xuống Công cụ dọn dẹp Acrobat

Khi nó đã được tải xuống, hãy chạy trình dọn dẹp đã tải xuống và chọn Acrobat từ hai tùy chọn. (điều này hỏi bạn chương trình nào bạn muốn làm sạch bằng công cụ)

Sau khi công cụ dọn dẹp hoàn thành việc dọn dẹp, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết Adobe Acrobat has been successfully removed from the machine. Please reboot your machine to complete the clean up

Khởi động lại hoặc Khởi động lại máy tính của bạn. Sau khi khởi động lại, hãy cài đặt lại Acrobat từ tệp cài đặt của bạn hoặc từ đĩa. Nếu bạn đã mua Acrobat trực tuyến, bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản Adobe của mình để tải xuống thiết lập và cài đặt nó.