Step By Step Guide To Resolve Error B200 on Canon Printers

Canon Printers được biết đến trên toàn thế giới nhờ khả năng khắc phục sự cố dễ dàng. Mã hỗ trợ Error B200 là một trong những lỗi phổ biến nhất gặp phải trên Máy in Canon.

Việc khắc phục sự cố để giải quyết lỗi này khá đơn giản. Vì máy in Canon đi kèm với 2 hoặc 4 hộp mực trở lên, vì vậy việc khắc phục lỗi B200 là khác nhau đối với cả hai máy in.

Troubleshooting 4+ Cartridge Canon Printers

1. Mở nắp trên của máy in của bạn. Giá đỡ hộp mực sẽ tự động nâng lên. Tháo tất cả các hộp mực khỏi giá đỡ.

2. Bước tiếp theo là tháo đầu in có thể dễ dàng thực hiện bằng cách nhấc cần nằm ngay bên cạnh giá đỡ hộp mực. Sau khi bạn đã nâng cần, chỉ cần nhẹ nhàng tháo đầu in ra khỏi máy in.

3. Trong bước thứ ba, lắp lại đầu in vào vị trí của nó trong máy in và đảm bảo khóa cần gạt.

4. Sau đó lắp lại tất cả các hộp mực vào đúng vị trí của chúng trong máy in và đảm bảo rằng không có cửa nào mở. Bằng cách đảm bảo việc đóng cửa đảm bảo rằng máy in đã sẵn sàng với quyền truy cập vào hộp mực và đầu in.

5. Sau đó rút phích cắm vật lý của dây máy in khỏi bảng điện và để phích cắm trong ít nhất 5 phút trở lên. Điều này dẫn đến việc làm mát máy in và năng lượng điện còn tồn tại cũng bị loại bỏ.

6. Cắm lại máy in.

7. Bước cuối cùng là bắt đầu chu trình làm sạch hoặc thực hiện kiểm tra đầu phun rộng rãi. Lỗi B200 thường không xảy ra khi máy in có quyền truy cập thường xuyên vào đầu in.

Troubleshooting 2 Cartridge Canon Printers

1. TẮT máy in. Giá đỡ hộp mực thực sự bị kẹt ở trạng thái Lỗi B200. Tuy nhiên, việc khôi phục máy in tạm thời cho phép chúng tôi khắc phục thêm Lỗi B200.

2. BẬT lại máy in.

3. Lỗi B200 không chỉ ra chính xác hộp mực có vấn đề. Do đó, bạn nên có một ý tưởng sơ bộ rằng bạn đã thay hộp mực nào sau cùng. Nhẹ nhàng tháo hộp mực đó ra khỏi khe cắm.

4. Trong máy in Canon 2 hộp mực, đầu in của máy in là một phần của hộp mực. Máy in này có một hạn chế là bạn không thể ngăn chặn Lỗi B200 nếu không thay thế hộp mực có vấn đề. Do đó, hãy thay thế hộp mực bằng hộp mực hoạt động cũ hoặc thay thế bằng hộp mực mới.

5. Kiểm tra toàn bộ vòi phun hoặc một chu kỳ làm sạch. Sau khi thay thế hộp mực, đây là bước quan trọng để xác định xem hộp mực mong muốn có được thay thế từ máy in hay không.

6. Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy thay hộp mực khác bằng hộp mực mới hoặc hộp mực cũ còn hoạt động. Vì chiếc máy in Canon này hoạt động với 2 hộp mực, nên việc một trong hai hộp mực bị lỗi là điều hiển nhiên. Thay thế và kiểm tra lần lượt cả hai hộp mực sẽ giải quyết được sự cố.

7. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi thực hiện tất cả các bước trên để khắc phục sự cố cả hai loại máy in Canon, thì người dùng nên liên hệ với Đường dây trợ giúp của Canon hoặc kỹ thuật viên máy in.