wlm2

Windows Live Mail là một ứng dụng e-mail miễn phí do Microsoft cung cấp, cho phép bạn gửi, nhận và quản lý e-mail của mình. Nó rất dễ dàng rất dễ sử dụng. Nếu bạn muốn thêm tài khoản e-mail của mình vào Windows Live Mail; sau đó làm theo các bước được liệt kê bên dưới.

1 Mở Windows Live Mail để bạn đang ở trên màn hình chính.

2. Để cấu hình Windows Live Mail bắt đầu bằng cách mở nó từ Start Menu

Trong tab Tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng @.

2. Sau khi bạn nhấp vào biểu tượng @ từ bên dưới tài khoản, bạn sẽ được nhắc cung cấp thông tin tài khoản của mình.

wlm2

3. Nhập địa chỉ e-mail, mật khẩu và tên hiển thị của bạn và Nhấp vào Tiếp theo.

Windows Live Mail will automatically search for your server settings and add your e-mail account.

4. Bây giờ nhấn phím F5 / F9 để nó có thể đồng bộ hóa tất cả các e-mail của bạn.

Rate this post