Nhiều người dùng MacOS đã báo cáo rằng sau khi cập nhật lên Sierra, họ không thể mở và sử dụng các Ổ đĩa bên ngoài đang hoạt động trước khi nâng cấp. Ổ đĩa sẽ không hiển thị trên Desktop và Finder nhưng nó sẽ hiển thị trong System Report -> Hadware -> USB. Sự cố này rất có thể do NTFS không tương thích với các trình điều khiển cần thiết để chạy Ổ đĩa ngoài đúng cách. Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi sự cố này, thì hãy yên tâm rằng bạn không phải là người duy nhất, hầu hết tất cả mọi người có ổ đĩa ngoài đều bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

LƯU Ý: Đảm bảo bạn không định dạng Ổ đĩa bằng Disk Utility hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác hoặc bằng cách kết nối ổ đĩa với một hệ điều hành khác trừ khi bạn không sao chép dữ liệu ở nơi khác, dữ liệu sẽ bị mất.

Làm theo các bước bên dưới để khắc phục sự cố này bằng cách tải xuống Paragon giúp các ổ đĩa NTFS có thể đọc / ghi tương thích với MacOS.

Ổ đĩa ngoài không hiển thị trên Sierra

Để khắc phục sự cố này, tất cả những gì bạn phải làm là tải xuống và cài đặt trình điều khiển Paragon.

  1. Nhấp chuột (ở đây)
  2. Chạy tệp đã tải xuống và cài đặt nó.
  3. Khởi động lại máy Mac của bạn và kết nối lại ổ đĩa của bạn.
  4. Nếu sau khi cài đặt các trình điều khiển từ liên kết trên không hoạt động, hãy nhấp vào (ở đây) và tải xuống từ Paragon.
  5. Chạy nó, cài đặt nó, khởi động lại và kết nối lại ổ đĩa.

Một cách khác bạn có thể giải quyết vấn đề này là định dạng lại ổ đĩa sang định dạng Tương thích với Mac bằng Disk Utility, nhưng điều này chỉ nên được thực hiện nếu không có dữ liệu trên ổ đĩa.