2016-08-13_023458

Lỗi 3219 sau đó là Lỗi 0x8DE00005 (là Mã HEX) cho lỗi thực tế có nghĩa là Windows Live Mail của bạn không thể kết nối với máy chủ Hotmail / Outlook hoặc MSN để truy xuất thư của bạn. Sự cố này chỉ xảy ra khi người dùng đã định cấu hình WLM của họ để kết nối và đồng bộ hóa thư qua liên kết HTTPS Bảo mật (đồng bộ hóa delta). Đây là nguyên nhân gây lo ngại, trong nhiều năm và thường yên tĩnh WLM ngừng hoạt động khi có bản cập nhật trên máy chủ hoặc khi máy chủ bị quá tải.

Theo truyền thống, những người sử dụng các ứng dụng e-mail như Windows Live Mail nên định cấu hình tài khoản của họ dưới dạng tài khoản IMAP hoặc POP. Để giải quyết vấn đề này, những gì sẽ làm là xóa / xóa tài khoản hiện có và thêm lại tài khoản đó làm tài khoản POP hoặc IMAP. IMAP là một lựa chọn tốt hơn vì nó cho phép đồng bộ hóa theo thời gian thực và có thể hoạt động đồng thời trên một số thiết bị.

Cách khắc phục lỗi máy chủ 3219 hoặc 0x8de00005 trên Windows Live Mail

Để khắc phục sự cố này, bạn sẽ cần phải định cấu hình lại tài khoản của mình. NHƯNG trước tiên hãy tải xuống và chạy Restoro để quét và khôi phục các tệp bị hỏng và bị thiếu từ hereSau khi hoàn tất, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Để định cấu hình lại tài khoản của bạn – Nhấp vào Accounts Tab và Nhấp vào + symbol with the @ sign.
  2. Nhập địa chỉ e-mail, mật khẩu và tên hiển thị của bạn.
  3. Đặt séc trên Manually Configure  Server Settings2016-08-13_023458
  4. Dưới Incoming Server Information lựa chọn IMAP như loại máy chủ.
  5. Trong trường Địa chỉ máy chủ, hãy nhập outlook.office365.com và trong loại cổng 993
  6. Đặt séc trên Requires a secure connection SSL
  7. Dưới Outgoing Server Information kiểu smtp-mail.outlook.com dưới dạng địa chỉ máy chủ và trong loại cổng 587
  8. Đặt séc Requires a secure connection SSLRequires Authentication
  9. Nhấp chuột Next. Và bạn đã hoàn tất, bây giờ bạn sẽ thấy một tài khoản mới được thêm vào trong ngăn bên trái của Windows Live Mail.

2016-08-13_023639

Nếu bạn muốn di chuyển thư từ tài khoản đã thêm trước đó, bạn có thể kéo và thả thư vào các thư mục thích hợp.

Tất cả tin nhắn của bạn sẽ được tải xuống lại, ngoại trừ Sent Messages mà bạn có thể kéo và thả.

Sau khi tài khoản của bạn được thiết lập, bạn có thể xóa tài khoản trước đó bằng cách nhấp chuột phải vào tài khoản đó và chọn Remove Account

Rate this post